אורט

ראשי תיבות ברוסית של השם "חברה להפצת מלאכה ועבודה" בקרב היהודים . נוסד ברוסיה בשנת 1880 כדי להביא "לפרודוקטיביזאציה של היהודים ברוסיה על ידי הכשרה מקצועית ולאחר מכן גם הכשרה חקלאית . עד 1920 התרכזה פעילות _אורט ברוסיה והוא החזיק בה כשמונים מוסדות להכשרה מקצועית לנוער ולמבוגרים . בשנת 1921 הוקם מרכז עולמי לאורט בשווייץ . בתקופת השואה קיימו מוסדות אחדים פעולות במחתרת בגיטאות אחדים . בתום המלחמה טיפל אור \ 7 בשרידי השואה במחנות הפליטים שבאירופה . בשנת 1949 החל אורט לפעול בישראל , ולו הרשת הגדולה ביותר של מוסדות לחינוך מקצועי . אורט עומד במקום הראשון בהכשרת צעירים בעלי ידע טכני לצורכי התעשייה והחקלאות הממוכנת . אורט פועל ברחבי העולם בשיתוף עם הג _י וינט ובישראל עם משרדי החינוך והרווחה והרשויות המקומיות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור