אוצר התישבות היהודים

הבנק הציוני הראשון . נוסד ביוזמת -הרצל ונרשם בלונדון ב . 1899 ההחלטה לייסדו התקבלה -בקונגרס הציוני השני , 11898 ) ובבסיסה עמד הרצון להקים גוף פינאנסי שיממן את בניין הארץ . עיקר פעילותו אמורה היתה להתרכז בפלשתינה ובסוריה . ברבות הימים עברו מרבית תפקידיו לבנק אנגלו פלשתינה ( כיום בנק לאומי לישראל , ( שנוסד ב 1902 כחברת בת של אוצר התיישבות היהודים . מפעלים אחרים שהשתתף בהם : מפעל האשלג , בנק משכנתאות , בנק הפועלים וחברת החשמל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור