אוסישקין, מנחם

1863 . 1941 מנהיג ציוני ממייסדי תנועת " חיבת ציון , " וממנהיגי התנועה הציונית והיישוב בתקופת המנדאט . נולד ברוסיה . למד ב " חדר , " בבית ספר תיכון כללי ובבית ספר גבוה והשלים בו לימודיו כמהנדס . היה שותף פעיל להתעוררות הציונית של שנות השמונים ברוסיה והיה מן הבולטים שבחובבי ציון . בקונגרס הציוני הראשון ( 1897 ) שימש מזכיר עברי . בקונגרס השני נבחר כחבר לוועד הפועל חציוני והיה חבר בו כל ימיו . ביקר בארץ בשנת 1903 והחל לארגן את היישוב בארץ . ייסד בזיכרון יעקב את "הכנסת הגדולה של יהודי ארץ ישראל" ואת "" הסתדרות המורים העבריים . " עמד בראש הלוחמים בהצעת אוגנדה . ( 1906 ) לחם למען הלשון העברית , והחדירה לישיבות הקונגרסים הציוניים . משנת 1906 עמד בראש-ועד חובבי ציון ובראש הפעולה ההתיישבותית בארץ ישראל . בחיבורו "הפרוגראמה שלנו " הונחו יסודות הציונות הסינתטית , שנתמזגו בה הציונות המדינית עם העבודה המעשית בארץ ישראל . . בשנת 1918 התיישב בארץ ישראל . נתמנה ראש ועד הצירים ולאחר מכן יושב ראש ההנהלה הציונית . הופיע עם _וייצמן וסוקולוב בוועידת השלום בוורסאי והרשים בנאומו בלשון העברית , כאשר תבע להחז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור