אוסטרליה

ראשוני היהודים באוסטרליה הגיעו בשנת , 1788 בקרב קבוצת אסירים בריטיים שהיו ראשוני המתיישבים הלבנים במדינה . ההגירה היהודית שלאחר מכן היתה ב " גלים : " במחצית המאה הי " ט , בעקבות גילוי הזהב והפריחה הכלכלית ; כסוף המאה הי " ט ובתחילת המאה העשרים הגיעו יהודי מזרח אירופה שנסו מאימת "הפוגרומים ; אחרי עליית היטלר _לשילטון ( 1933 ) הגיעו פליטים מגרמניה , ובשנות הארבעים הגיעו שרידי "השואה מאירופה . למרות כל זאת , גדלה אוכלוסיית היהודים באורח איטי . רק לאחר מלחמת העולם השנייה חלה עלייה גדולה במספר היהודים באוסטרליה . בשנת 1981 מנו היהודים כ 75 , 000 נפש , והיו מחצית האחוז מכלל האוכלוסייה . רוב היהודים חיים בערים מלבורן וסידני , והשאר פזורים בעוד ארבע ערים . האירגון הקהילתי היהודי מסודר ויעיל . הקהילה מורכבת ברובה ממהגרים והדבר משפיע על אופייה . הקהילה מקיימת _בתי ספר יהודיים ופעילות רבה בתחומי הדת , התרבות והזיקה למדינת ישראל ולציונות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור