אונן, אנינות

כינוי לאדם השרוי באבל , עם מיתת אחד משבעת הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם , עד שעת הקבורה . האונן פטור מכל מצוות עשה שבתורה . הוא אסור באכילת בשר ובשתיית יין . ולעניין אכילת מעשר שני , ביכורים וקודשים , הוא קרוי אונן כל אותו היום גם לאחר קבורת המת , שכל אלה נאכלים בשמחה . דיני אבלות מתחילים לחול על האונן משנסתם הגולל על המת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור