אונאה

רמאות במסחר , הן מצד המוכר והן מצד הקונה . התורה אסרה אונאת ממון . חכמים קבעו שיעור לדבר , אם נטל למעלה משישית המחיר הנכון בטלה העיסקה מעיקרה . אם הונה בשישית — העיסקה קיימת , אך חייב להחזיר את עודף הסכום המיותר שנטל . אם הפריז במחיר בפחות משישית מערך הקנייה המקח קיים , אם כי הרמאי מוגדר כחוטא . קיימת גם אונאת דברים . אל יאמר אדם לחברו דברים שיפגעו בו , יצערוהו או יכעיסוהו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור