אוטואמנציפציה

חוברת שכתב ד " ר יהודה לייב "פינסקר בגרמנית בשנת 1882 בתורת חיבור של "יהודי רוסי " אלמוני , כ"קריאת אזהרה אל חבריו למוצא , " ונעשתה הבסיס הרעיוני לתנועת "' חיבת ציון " . ( 1896-1882 ) החוברת , שמשמע שמה הוא "שחרור עצמי , " רואה את מקור הצרות של היהודים בהיותם "הבזויים הנצחיים , " שאין להם מולדת משלהם כמו לכל עם נורמאלי . פינסקר תובע להיעזר במנוסת היהודים מרוסיה , שהתחילה עם פרעות , 1882-1881 כדי ליצור מולדת יהודית על ידי רכישת שטח גדול ורצוף כ " מקלט אחד ויחיד " ליהודים , שקיומו יהיה מובטח גם בערבויות מדיניות , ושיוכל לקלוט כמה מיליוני יהודים . קונגרס של יהודים בעלי שם יקים לשם כך מוסד לאומי מרכזי ( דירקטוריון , ( שימכור נחלות לאמידים ויחלקן חינם לחסרי אמצעים . תוכניתו של פינסקר שונה מ _" " מדינת היהודים " של הרצל בכך , שהיא עדיין חסרה הצעה ממשית כיצד לארגן העברת המונים מהירה _לארץ ישראל . פינסקר אף תלה את תקוותו ביחידים בעלי שם בלבד , בעוד הרצל מדגיש את יכולתם של המוני העם לבצעה בכוחם שלהם . פינסקר תבע אמנם שלטון בית וערבויות מדיניות למולדת היהודית , אך עדיין חשש מפני השם המפורש "מדי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור