אהרן הכהן

בן עמרם ויוכבד משבט לוי , אחיו הבכור של "משה ויד ימינו בהנהגת עם ישראל , ואב הכהונה במקדש . מראשית שליחותו של משה לגאול את ישראל שימש אהרון כדוברו . יש שהקב " ה נתגלה למשה ולו כאחד , ולעיתים התייחד הדיבור לו לבדו . היה עם משה בעשיית האותות והמופתים שנעשו במצרים ובמדבר . הוא היה הכוהן הגדול הראשון , וכל הכוהנים הבאים אחריו מכונים " בני אהרון " או "בית אהרון . " נכנע לדרישת ההמון בעשיית העגל והביא חטאה גדולה על ישראל . במדרש נאמר עליו : "אוהב שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה " ( אבות א , יב . 1 מת בראש חודש אב בהור ההר שעל גבול אדום , בהיותו בן מאה ועשרים ושלוש שנה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור