אהל מועד

"המישכן שהקימו ישראל במדבר , ובו נועד ה י עם משה . באוהל מועד היה מצוי הארון שבתוכו ניתנו "לוחות הברית , ומכאן שמו הנוסף י אהל העדות י ( במדבר יזז , כב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור