אהלות

מסכת בסדר טהרות . אין לה גמרא . נקראת גם אהילות ושמה בא לה משום שהיא דנה בעיקרה בטומאת אוהל המת . יש בה שמונה עשר פרקים והלכותיה מרובות וקשות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור