אהבת ישראל

_למצוות עשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו , שנאמר : "ואהבת לרעך כמוך " ( ויקרא יט , יח . ( ואמר עליה רבי עקיבא "זה כלל גדול בתורה , " שכל המצוות שבין אדם לחברו תלויים בו , שהאוהב את חברו לא ירע לו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור