אדרת , ר ' שלמה בן אברהם (רשב"א)

. 1310-1235 גדול חכמי ספרד בדורו . נולד בברצלונה , בה חי ופעל , ושם גם נפטר . מתלמידיו של יונה גירונדי . למד גם מפי -הרמב " ן ומפי ר י יצחק בן אברהם נרבוני , מראשי הדיינים בברצלונה , שחיבר ספר גדול על הלכות • הרי " ף . תחילה עסק הרבה בעסקי ממונות , אך כעבור פרק זמן קצר פרש מעיסוק זה ונתמנה לרב בברצלונה . ישב על כס הרבנות יותר מארבעים שנה , ועד מהרה היה לראש ולמנהיג של יהדות ספרד . השפעתו חרגה מגבולות ספרד , והוא נחשב ל"אב האומה " ומנהיג הדור . פנו אליו בשאלות מכל תפוצות הגולה — מאשכנז ומצרפת , מבוהמיה ומסיציליה , מקאנדיה וממארוקו ומאלג _' יר , מארץ ישראל ומפורטוגל ועוד . את תשובותיו כבר החלו לקבץ בחייו ולשמור עליהן ולהעתיקו . חיבר יותר מעשרת אלפים תשובות , שהן בניין אב לחלק נכבד מספר "" ארבעה הטורים " "וה " שולחן ערוך . " תשובותיו אף משמשות מקור ראשון במעלה לתולדות ישראל בימיו . ניתן ללמוד מהן על מצבן המדיני של יהודי ספרד , על סדרי הקהילות ובתי הדין , המיסים ומוסדות הציבור , החיים החברתיים והכלכליים ומלחמות הזרמים השונים ביהדות . הרשב"א כתב ספר פירושים לתלמוד , שרובו זכה למהדורות רבות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור