אדמו"ר

נוטריקון ; אדוננו , מורנו ורבנו . כינוי של כבוד בקרב "החסידים לצדיק , מנהיג העדה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור