אדון עולם

שיר תהילה לבורא עולם . מחברו אינו ידוע . יש שמייחסים אותו לרבי שלמה "אבן גבירול . כתוב במשקל הספרדי בקצב של יתד ושתי תנועות וכל הבתים מסתיימים בהברה " רה" או " רא . " השיר מיוסד על קבלת עול מלכות הבורא שהוא כל יכול , היה הווה ויהיה , והוא עוזר ומושיע . נכלל בסידורי התפילה של רוב עדות ישראל ( בתימן לא אמרוהו כלל , ( נאמר מדי בוקר בראשית תפילת שחרית . אף מסיימים בו יקריאת שמע על המיטה , שלשמה נתחבר ככל הנראה . בני עדות אשכנז שרים אותו בבית הכנסת בלילות שבתות וחגים . יהודי מארוקו נוהגים לאמרו לפני הכנסת כלה לחופה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור