אדום

אחד העמים השכנים של ישראל בימי קדם , היה קרוב לו הן במוצאו והן בשפתו . ישב _בדרום מזרחה של ארץ ישראל . בימי ההתנחלות ובימי בית ראשון שכן אדום בהר שעיר שמדרום לים המלח , ואחרי גלות בבל נהדף על ידי שבטי המדבר והתיישב בנגב ובהר חברון . התורה מייחסת את מוצאם של האדומים לעשיו . התורה אף מצווה "לא תתעב אדומי כי אחיך הוא , " אך עם זאת מותרים הנישואין עמהם רק לאחר שלושה דורות של גרים ( דברים כג , ח-ט . ( בעת המלחמה עם נבוכדנצר בסוף ימי בית ראשון פלשו האדומים ליהודה והחישו את חורבנה . זכר הדברים בא בכתובים . "זכר ד י לבני אדום ... " ( תהלים קלז , ז ) "והאבדתי חכמים מאדום ... והיה בית יעקב אש .. ובית עשו לקש " ( עובדיה , פסוקים ח , יח . ( "יוחנן הורקנוס החשמונאי 104-135 ) לפני סה " נ ) הכניע את האדומים וגיירם . בשלהי בית שני מלך על יהודה יהורדוס , שהיה גר אדומי . בימי המאבק היהודי הממושך נגד העולם הרומי ביזאנטי כינו היהודים את רומי בשם "מלכות אדום הרשעה , " ואילו בימי הביניים ובזמן החדש הוסב כינוי זה למדינות הנוצריות , יורשותיה של רומא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור