אגרת רב שרירא גאון

איגרת שכתב רב "שיירא גאון אל " יעקב בן נסים , מחכמי קירואן , תשובה לשאלתו על השתלשלות "התורה שבעל פה מימי "התנאים , "הסבוראים , • האמוראים "והגאונים עד ימיו ( סוף המאה העשירית . ( היא מאששת את הקביעה כי המשנה והתלמוד הם המשך רצוף וישיר להלכה שניתנה למשה מסיני , ולפיכך הם המקור המוסמך ביותר של היהדות . האיגרת היא תעודה היסטורית ראשונה במעלה לחקר תקופת הסבוראים והגאונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור