אגדת ישראל

הסתדרות עולמית של יהודים חרדים . נוסדה בשנת 1912 בקאטוביץ שבפולין כתגובה לתנועה הציונית ולמגמות -הרפורמיות שביהדות . חלקה המערב אירופי הושפע מן האסכולה האורתודקסית של ר י שמשון רפאל "הירש . מגמתה של אגודת ישראל : "לפתור את כל שאלות היהודים ברוח התורה . " עד למלחמת העולם השנייה התנגדה בחריפות לציונות ולמאבק על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , שלדידה בבוא המשיח תשוב ארץ ישראל לעם ישראל והעם לארצו . בתקופת המנדאט הבריטי שללה אגודת ישראל את סמכותם של מוסדות היישוב העברי המאורגן , החרימה את י"כנסת ישראל" והקימה קהילה נפרדת . התמורות בחיי האומה , בייחוד עקב מלחמת העולם השנייה והשואה , חוללו שינויים בדרכה של אגודת ישראל , ואף הביאו אותה לשתף פעולה עם המוסדות הציוניים . אגודת ישראל הצטרפה למועצת העם . היא משתתפת בבחירות לכנסת ואף היתה שותפה לקואליציות הראשונות , בראשותה של "מפא " י , לממשלות הליכוד ולממשלת האחדות הלאומית בראשותם שלשמעון פרס ויצחק שמיר . הקימה רשת של בתי ספר , שלימים הפכו _ל"חינוך העצמאי . " את פעולותיה מכוונת מועצת גדולי התורה , שלהכרעותיה כפופים , כפי המוצהר , גם כל נציגיה בכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור