אגדה

החלק ישבתורה שבעל פה שאינו עוסק בהלכה אלא במכלול ענייני החיים : בבורא ובבריאה , בעולם ובאדם , בישראל ובעמים , באמונות ודעות , במוסר ובדרך ארץ . האגדה כשמה כן היא — אמירה , סיפור הבא למשוך את לב האדם , כדי לחנכו ולהדריכו בנתיבות החיים והליכותיהם . האגדה כלולה אף היא בגדר מצוות תלמוד תורה , אך עם זאת אין למדים הלכה מן האגדות . שלא כמו בהלכה , שהפסיקה מסיימת בה את המחלוקת ומחייבת את הכל , באגדה נותר חופש הדעה והביטוי אפילו בשאלות פילוסופיות מהותיות . דברי האגדה מצויים פה ושם במשנה ובעיקר במסכת אבות , ובשיעור ניכר יותר במסכתות הקטנות בתוספתא , בברייתות , בשני התלמודים ובמיוחד במדרשים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור