אברהם אבינו

הראשון בשלושת האבות הקדומים של האומה ( אברהם , יצחק ויעקב , הנקראים "אבות " סתם . ( השתקע בארץ ישראל והניח יסודות לאמונה באל אחד . במסורת העם מגלמת אישיותו את מיטב התכונות האנושיות הנערצות . שמו מסמל במיוחד את האמונה האיתנה , המעוררת את האדם לקבל את כל גזירות האלוהים באהבה ולקדש את השם ללא מורא — סיפור • עקידת יצחק — ואת מידת החסד ואהבת הבריות , שתוארו במקרא בפרשת הכנסת האורחים המלאכים , בתפילתו בעד אנשי סדום החטאים , בסירובו לקבל שכר על הצילו את מלכי הכיכר ועוד . המשנה מוסיפה לו שלוש מידות נערצות : "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו : עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה " ( אבות ה , יט . ( עם אברהם נכרתה "• ברית בין הבתרים " — ברית הנצח בין האלהים לישראל . לפיכך ראה בו העם מליץ יושר נצחי לפני האלהים . אברהם היה הראשון שנצטווה על המילה , ולפיכך מילת תינוק מישראל היא "הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו . " אברהם אף נחשב כפטרונם של הגרים , העוברים בעקבותיו מעבודה זרה לאמונת ישראל . נוהגים לקרוא לגר בשם "אברהם בן אברהם" ( אבינו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור