אבל רבתי

אחת מן המסכתות הקטנות . על הרוב היא נדפסת בסוף סדר נזיקין שבתלמוד . יש שהיא מכונה בלשון סגי נחור "מסכת שמחות , " לפי שהיא עוסקת בהלכות גוסס , הלוויית המת , דיני הספד וקבורה , ניחום אבלים ודיני אבלות . חכמי התלמוד ראו אותה "כברייתא והם מצטטים ממנה הרבה בתלמוד . בנוסח שבידינו י " ד פרקים אולם יש בתלמוד ציטטות ממסכת זו שאינן בנוסח שבידינו . היתה אף מסכת "אבל זוטרתי " ( קטן ) שעסקה בהלכות חולה שנוטה למות . ציטוטים הימנה מצויים בספרות הגאונים ומכאן הידיעות עליה . נשתמרה בכתבי יד ונדפסה , כמוה כ"אבל רבתי , " במהדורות מדעיות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור