אבלי ציון

חבורות של יהודים שהתאבלו כל ימיהם על חורבן ירושלים והתפללו לגאולתה . הם לבשו שחורים , התנזרו מאכילת בשר ומשתיית יין והשתדלו לגור בירושלים . ראשיתם מיד לאחר חורבן בית שני . משהותר ליהודים לשבת בירושלים , לאחר הכיבוש הערבי , נצטרפו רבים לחבורות אלה , שהיו קיימות בכל תפוצות ישראל . גם מקרב הקראים התיישבו רבים בירושלים ונהגו כדרכם של אבלי ציון . משנכבשה הארץ במאה הי"א בידי הסלג י וקים והצלבנים , חדלו חבורות אבלי ציון מלהתקיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור