אבלות

ביטויי הכאב והיגון של יהודי במות אחד משבעת הקרובים לו : אם , אב , אח , אחות , אשה או בעל , בן , בת . שורה של דינים קובעת את האסור , את המותר ואת הדברים שאדם חייב לנהוג בהם , אם כדי שלא להפריז באבל או כדי שלא להקל ראש באסון . ימי האבלות מתחלקים לארבעה : ( א ) "אנינות — משעת הפטירה ועד לקבורה ; _ ( ב ) שבעת הימים שלאחר הקבורה ; ( ג ) "שלושים יום שלאחר הפטירה , שנוהגים בהם אבלות על כל הקרובים ; ( ד ) שנים עשר חודש שנוהגים בהם אבלות על אב ואם בלב . 1 לכל פרק זמן דינים משלו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור