אבינו מלכנו

תפילת תחנונים , שכל פסוקיה פותחים בתיבות "אבינו מלכנו . " לראשונה היא נזכרת בתלמוד ( תענית כה ע " ב ) כתפילה שרבי עקיבא אמר בזמן עצירת גשמים . לשני הפסוקים שבגמרא ניתוספו במרוצת הדורות עוד פסוקים : תשעה עשר כנגד תשע עשרה ברכות שבתפילת העמידה , ולימים נוספו עוד עקב הגזירות והמצוקות . התפילה נאמרת בימי הצום , בראש השנה וביום הכיפורים ובימים שביניהם , לאחר תפילות העמידה בשחרית ובמנחה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור