אבות נזיקין

ארבעה נזקים עיקריים המפורשים בתורה , שיש ללמוד מהם את דיני הנזקים הרומים להם והנחשבים בתולדותיהם . ואלה הם : ( א 1 השור ( נזקי קרן וכל נזק שמזיקה הבהמה שאינו בדרך הנאתה ;( ( ב ) הבור ( כל התקלות שנעשות על ידי אדם ברשות הרבים ;( ( ג ) המבעה ( שן , כלומר נזקים שעושה בהמתו של אדם בדבר שהוא דרך הנאתה ;( ( ד ) ההבער ( נזקי אש וכל כיוצא בה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור