אבות מלאכות

ל"ט המלאכות העיקריות והיסודיות האסורות "בשבת , שמסתעפים מהן תולדותיהן . המלאכות שעשייתן נאסרה בשבת לא פורטו בתורה . חכמים מנו אותן על פי המלאכות שנעשו במלאכת "המשכן , משום שנאמר על השבת " לא תעשה כל מלאכה , " וכל מה שנעשה כמשכן נקרא מלאכה . לפיכך נקבע שכל מה שנעשה במשכן הוא המלאכה שאסרה התורה בשבת , ואלה הן המלאכות שנצטוו שלא לעשותן בשבת : ( א ) י " א מלאכות לתיקון צורכי אוכל נפש ( כגון חורש , זורע , קוצר , אופה . ( ( ב ) כ י מלאכות להתקנת מלבושים ומנעלים ( וביניהם גוזז צמר , מעבד עורות , אורג ותופר . ( ( ג ) בי מלאכות בכתיבה ( הכותב , והמוחק על מנת לכתוב . ( ( ד ) הי מלאכות לבניית דירה וליצירת כלים . ( ה ) המלאכה האחרונה — הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור