אבות דרבי נתן

אחת מן המסכתות הקטנות . על הרוב נדפסת בסוף סדר נזיקין שבתלמוד . מיוחסת לתנא ר י נתן הבבלי . לפי תוכנה היא המשך "לפרקי אבות והיא כוללת אגדות , אמרות ודברי חכמים . מצויינת הרבה בראשי תיבות אדר " נ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור