אב הרחמים

תפילה להזכרת נשמתם של הקדושים בני קהילות הקודש , שנהרגו על קידוש השם בגזירות תתנ " ו , 11096 ) ובקשה שינקום ה י נקמת דם עבדיו השפוך . עיקרה פסוקים מן המקרא לעניין הגמול לגויים על מעשיהם . תפילה זו נתקבלה בכל קהילות אשכנז והיא נאמרת בכל שבת לפני הכנסת ספר התורה להיכל , לבד משבתות שמברכים בהן את החודש ובשבתות שבחגים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור