אב בית דין

משנה לנשיא בית הדין הגדול שבירושלים , "הסנהדרין . תפקיד זה מוכר מתקופת "" הזוגות " ואילך בימי בית שני . בראש מסכת אבות באים דבריהם של חמישה זוגות של חכמים . הראשון שבכל זוג היה נשיא הסנהדרין והשני אב בית הדין . אב בית הדין היה יושב לימינו של הנשיא . בהעדרו של הנשיא היה הוא ממלא את מקומו בניהול המשא והמתן בבית הדין בדיני ממונות ובדיני נפשות ובדיונים על עיבור השנה , באמצע המאה השנייה , בימי רבן שמעון בן גמליאל השני , ניתוספה גם משרה של ה " חכם , " שהיה השלישי במעלה . נקבעו נוהגי כבוד לגבי איש איש מן השלושה , הן בחייהם הן במותם . בתקופת הגאונים בבבל היה אב בית הדין משנה לראש הישיבה , ונקרא " דיינא דבבא " — דיין שער הישיבה . לימים נקרא כך כל מורה הוראה בעירו , שישב בראש בית דין של שלושה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור