אב

החמישי בחודשי השנה כשמונים אותם מניסן , _והאחד עשר , כשמונים אותם מתשרי , החודש שלפי מסורת אחת נברא בו העולם . לפי קביעת חכמי התכונה הקדמונים מזלו של חודש אב אריה . שם החודש , כשמות שאר החודשים העבריים , הועלה מבבל , ומקורו ככל הנראה מאכדית . חודש אב הוא לעולם חודש מלא בן לי יום . נוהגים להקדים לו את התיבה "מנחם , " אם על שם שהקדוש ברוך הוא , אביהם של ישראל , ינחם עמו , ואם כדי לרמז על "מנחם " — הוא שמו של משיח , שנולד לפי האגדה בחודש אב . משנכנס אב ממעטים בשמחה , במשא ומתן ובבניין ובנטיעה של שמחה . יש הנוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין עד אחר תשעה באב , לבד משבת או מסעודת מצווה , אף שמן הדין אין איסור אלא בסעודה המפסקת , ואין רוחצים רחיצה של תענוג . בחודש זה באו פורענויות הרבה על עם ישראל . והקשות שבהן הם חורבן בתי המקדש הראשון והשני . להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה ; א י — מת אהרון הכהן ( במדבר לג , לח . ( בקצת עדות מזרח מתענים בו , אף שאין להתענות בראש חודש . שיבת ציון : בו עלה * עזר _>^ הסופר לירושלים , 458 לפני סה " נ ( עזרא ז , ט . ( ג י — גירוש אניית המעפי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור