תריסנית גלית Raja undulata

דג ממשפחת התו » סנ » ת , Rajidae - 0 »» בבת מחלקת הבטאימ . תפוצתו במזרח האוקיאנוס האטלנטי ובים התיכון . גופו שטוח מאוד , דמוי מחבט שקדמתו מחודדת בזווית ישרה וחלקו האחורי מתעגל לעבר הזנב . כל היקפו של הדג בנוי מסנפירי החזה . על פני הגוף מפוזרים קוצים שבסיסם כוכבי . הזנב מעובה , בבסיסו סנפירי הגחון וקרוב לקצהו , על צדו העליון , 2 סנפירונים לא גדולים . לאורך מרכז הגב והזנב , ובשני צדי הזנב , ערוכות שורות של קוצים אנקוליים . אורך הדג עד 1 . 2 מ . ' גבו אפור ירוק ועל פניו פסים וכתמים בהירים . שכיח לאורך חוף הים התיכון , מהמים הרדודים עד לעומק 300 מי . טורף . הנקבה מטילה ביצים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור