תמרים סופי Lithophaga lessepsiana

צדפה ממשפחת הבוצ » ת . Mytilidae - 0 " תפוצתה באוקיאנוס ההודי ובים סוף . צורתה גלילית . קשותיה מוארכות , קצותיהן מעוגלים והן מחוברות זו לזו במנעול קרני שמעברו , על יד הקודקוד , סדק . על פני הקשוות קווי גדילה קשתיים . אורך הצדפה עד 30 מ"מ . פני הקשוות חומים לבנבנים . שכיחה מאוד בתוך שלדיהם של אלמוגי אבן , שם היא קודחת לעצמה מעבר עמוק , על פי רוב קרוב לפני האלמוג . הפגיות משתחררות אל הים , ואחרי זמן קצר חוזרות ומתיישבות על אלמוג חי וחודרות לתוכו דרך הפוליפים . הצדפה שכיחה באילת , שם מופיעים מספר מינים נוספים בני סוגה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור