תבה לבנה Striarca lactea

צדפה ממשפחת ת » מת-ה . Arcidae - 0 » תפוצתה במזרח האוקיאנוס האטלנטי עד דרום אפריקה , בים התיכון , באוקיאנוס ההודי ובים סוף . הקשוות מוארכות , אורכן עולה על גובהן . על פני הקשוות מספר רב של חריצים דקים , רדיאליים . הקודקודים קרובים למרכז המנעול , מורמים מעליו וכפופים קמעה פנימה . אורך הצדפה עד 15 מ"מ , גובהה עד 10 מ"מ . צבע הקודקוד והחלק העליון של הקשוות לבנבן , נמוך מזה - חום כהה . הצדפה שכיחה לאורך חוף הים התיכון של ישראל , מהמים הרדודים ועד לעומק 150 מי , מחוברת לסלעים . מופיעה גם במפרץ אילת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור