שלוחנית צנורית Haliclona sp.

ספוג ממשפחת השלוחנ » ת » ם . Hapioscleridae - תפוצתו בים סוף . מושבתו יוצרת בסיס מורחב וממנו מתרוממות שלוחות צינוריות בגבהים שונים ; יש שאחת השלוחות גדולה במיוחד מהאחרות . דופן השלוחות מעובה , והפתחים שבקצותיהן משמשים ליציאת המים , החודרים אל הגוף דרך דופן הצינור . הגוף רירי למגע . גודל הספוג עד 30 ס"מ , קוטר הצינורות עד 10 ס"מ , צבע הספוג חום בהיר או ורדרד חום . מופיע לאורך חוף אילת , לרוב בצל מערות שבשונית או במים העמוקים . לאורך חוף הים התיכון מופיע קרובו שלוחמת לוענית , H . cratera - השוכן על סלעים במים העמוקים . הסוג הים סופי עוגב נמנה אף הוא על אותה משפחה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור