שחראש מחוץ Centnscus scutatus

דג ממשפחת השחראש"ם Centriscidae - תפוצתו באוקיאנוסים השקט וההודי , ובים סוף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור