רבגון עדין Gnathophyllum elegans

סרטן ארוך בטן ממשפחת הרבגוניים . GnathophyiHdae - תפוצתו במזרח האוקיאנוס  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור