קרחה לבנה Carcharodon carcharias

כריש ממשפחת העמלצ"ם Isuridae - תפוצתו בכל הימים , לרבות ים סוף והים התיכון . הגוף חזק , דמוי כישור . לראש דמות חרטום מחודד . הלסת התחתונה קצרה וכך נוצר פה תחתון . סדקי הזימים גבוהים , ערוכים מהגחון עד לגובה קו העיניים . סנפיר הגב הקדמי גדול , קבוע במרכז הגב . סנפיר הגב האחורי קטן מאוד , ממוקם לפני מקום חיבורו של סנפיר השת . סנפיר הזנב חרמשי , בצדי בסיסו קרעי חיזוק . השיניים גדולות מאוד , משולשות . אורך הכריש עד 8 מ . ' גבו אפור כחול , גחונו לבן . בבסיס סנפירי החזה כתם שחור . שכיח במים העליונים , לרוב מרוחק מהחוף אבל גם מתקרב אליו . טורף הניזון על פי רוב מדגים , וכן מבעלי חיים גדולים אחרים . מסוכן לאדם . הנקבה משריצה ולדות חיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור