קפודן שחר Arbacia Uxuia

קיפוד ים ממשפחת הק » מדנ . Arbadidae - 0 »» תפוצתו באזורים החמים של האוקיאנוס האטלנטי , ובים התיכון . דומה לקיפוד הים הסגול , אך אורך קוציו אחיד ומגיע לכדי קוטר השלד , שהוא מוארך במקצת . רגלי המים שלו מחודדות , וקצותיהן חסרים כפתורי הצמדה הקיימים אצל קיפוד הים הסגול . קוטר הקיפודן השחור עד 8 ס"מ . קוציו שחורים ; גם שלדו שחור , אלא שהוא מעוטר בפסים בהירים . שכיח לאורך חוף הים התיכון של ישראל , באזורים סלעיים , לרוב בחברת אוכלוסיות של קיפוד הים הסגול או במים עמוקים יותר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור