קורביקולה תפוחה Corbicuia fluminalis

צדפה ממשפחת הצינל"ם Cynelidae - תפוצתה במים המתוקים במזרח הקרוב , לאחרונה הופיעה בצפון אמריקה . הקשוות תפוחות , כמעט משולשות , קודקודיהן בחלק הצר ושוליהן מעוגלים . על פני הקשוות קווי גדילה קונצנטריים רבים וצפופים . אורך הצדפה עד 30 מ"מ . פני הקשוות חומים ירוקים , צדן הפנימי לבן . הצדפה שכיחה בעמק הירדן ובכינרת , באזורים נקיים , חפורה בקרקעית דקת גרגירים . ניזונה בדרך של סינון יצורים זעירים וחומרי רקב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור