קוליס כל־ימי Scomber japonicus

דג ממשפחת הקול » ס . Scombridae - 0 » תפוצתו בשלושת האוקיאנוסים ובים התיכון . גופו דמוי כישור , ראשו חד . שני סנפירי הגב מסוגלים להתקפל לתוך חריצים מיוחדים שבגב . מאחורי סנפיר הגב השני וסנפיר השת 6-5 סנפירונים קטנים . ציר הזנב מגיע עד לבין אונותיו של סנפיר הזנב . אורך הדג עד 50 ס"מ . גבו כחלחל , מנומר בכתמים כהים , אלכסוניים . צדי הגוף כסופים ולאורכם כתמים שחומים , עגולים . הדג שכיח בלהקות לאורך חוף הים התיכון , ומופיע גם בחופי אילת . חשיבותו המסחרית גבוהה . ניזון מפלנקטון . מתרבה בחודשי הקיץ . קרובים לו דגי הטונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור