קדקדית הקבים Bregmaceros arabicus

דג ממשפחת הקודקודיתיים . Bregmacerotidae - תפוצתו במערב האוקיאנוס ההודי ובים סוף . הגוף משוך ועגול , על הקודקוד קרן בודדת , ארוכה . סנפירי הגחון קבועים מתחת לראש כקרניים ארוכות וחופשיות . סנפיר הגב וסנפיר השת ארוכים , זהים בגודלם ובצורתם : הם גבוהים לפנים ומאחור , וחלקם המרכזי נמוך . אורך הדג עד 12 ס"מ . גבו וצדי גופו חומים , גחונו לבנבן . מופיע בסביבת אילת , בעומק 600-50 מ ; על קרקעית טינית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור