קברנון החוף Gobius paganellus

דג שתפוצתו במזרח האוקיאנוס האטלנטי ובים התיכון . עבר לצפון ים סוף דרך תעלת סואץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור