צפרדע הנחלים Rana ridibunda

צפרדע ( דו חי ) ממשפחת הצ 3 ודעי Ranidae - 0 > תפוצתה באירופה , בצפון אפריקה ובקדמת אסיה . ראשה מחודד , רגליה האחוריות ארוכות מאוד ובין אצבעותיה קרומים . הראשנים משוכים , צבע זנבם מגוון וסביבו קרום שחייה שקוף . גוף הצפרדע ירוק זיתי ועל פניו כתמים כהים . בחודשים מארס-מאי מטילה הנקבה גושי ביצים צמודות זו לזו . הצפרדע מופיעה במקווי מים קבועים בכל הארץ ; הבוגרים חיים במים או בקרבתם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור