צלחית אילתית Cellana rota

חילזון ממשפחת הצלח > ת . Patellidae - 0 » תפוצתו באוקיאנוסים השקט וההודי , ובים סוף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור