צוללנית מגונת Hydrophilus dichromus

חיפושית ממשפחת חובבי המיס Hydrophiiidae - תפוצתה באסיה ובמזרח התיכון . המחושים דמויי עלה , קצרים מבחניני הלסתות הבולטים בקדמת הראש . בצד הגחון , בין הרגליים , קרין אורך המגיע עד בסיס הרגליים האחוריות . על פני כל שלושת זוגות הרגליים קוצים וזיפים . הצד העליון . Sternolephus solieri של הגוף תפוח . אורך החיפושית עד 15 מ"מ . צבעה חום בהיר וחום כהה . לאורך פרקי הבטן של הזחל - בליטות , ובראשו לסתות חזקות . בזוג השני של רגלי החזה שלו מברשת בולטת של זיפים . המין שכיח במקווי מים שונים לאורך שפלת החוף . בארץ מזדמנת גם צוללגית סול"ר -  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור