צדפת־נחלים Unio (Limnium) מזרחית terminalis

צדפה ממשפחת האונ » וניד » ם . Unionidae - תפוצתה במזרח הקרוב . הקשוות עבות , גובהן עולה על מחצית אורכן . הקודקוד קרוב לקצה הקדמי , מורם מעל שטח הקשווה . מתחת לקודקוד שתי בליטות שיניים . הקצה האחורי מחודד . אורך הצדפה עד 8 ס"מ . שטח הקשוות חום עד שחום ועל פניו קווי גדילה . בישראל נפוצה הצדפה , ככל הנראה , בכינרת בלבד . חיה בקרקעית טינית באזורים מוגבלים לאורך החוף , לפעמים בצפיפות גדולה מאוד . פגיותיה ( גלוכידיה ) מתפתחות על דגים , בייחוד על לבנונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור