עפרונן הפטמות Heterocentrotus mammilatus

קיפוד ים ממשפחת הקי 9 וד » ת Echinometridae - 0 » תפוצתו באוקיאנוסים השקט וההודי , ובים סוף . הקוצים המכסים את הגוף עבים , דמויי עפרונות מחודדים או קהים . ביניהם מצויים קוצים קצרים מאוד ושטוחים , המכסים את השלד הכדורי בכעין מרבד . קוטר הקיפוד , על קוציו , עד 25 ס"מ . צבעו חום אדום , לפעמים בתוספת שטחים לבנים על השלד המרכזי או בבסיס הקוצים . שכיח בשונית האלמוגים של אילת , בתוך כוכים וסדקים צרים . יוצא בשעות הלילה לרעות באצות הגירניות שעל פני הסלעים . תמונה ענד 31  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור