עלוקת היאור Limnatis nilotica

תולעת ממשפחת העלוקיים . Hirudinidae - תפוצתה במזרח  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור