עכובית מרשימה Maja golciana

סרטן שתפוצתו כשל העכוב » ת הים תיכומת . הגוף אגסי משולש : רחב מאחור וצר לפנים . בקדמתו חודים גדולים וחודים קטנים לצדם . כל הראשחזה תפוח וגרגירי , ובשוליו קוצים חדים . לרגליים הקדמיות צבתות דקות . אורך הסרטן עד 20 ס"מ . חי מול חוף הים התיכון של ישראל , בעומק 50-20 מי . לרוב נאסף ברשתות . תמונה ענד 26  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור