סרטן (סוטנון ) מכדרד Dotuia suicata

סרטן ממשפחת החולוניים , Ocypodidae - מבין קצרי הבטן . תפוצתו במפרץ עדן ובים סוף . הראשחזה כמעט כדורי . על גבו דגם של חריצים , המתנקזים בבסיסיהן של רגלי החזה האחוריות . העיניים קבועות על גבעולים ארוכים . שתי הצבתות תפוחות , גודלן אחיד . אורך הראשחזה עד 12 מ"מ . הגוף אפור בהיר עד כהה , זרוע ניקוד כהה . הסרטן מצוי לאורך מפרץ אילת , באזור הכרית , בקרקעית חול טין . חופר מחילות , שבהן הוא מסתתר בשעות הגיאות . ניזון , בשעות השפל , בדרך של "ליקוק" יצורים קטנים מגרגירי החול .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור