סלעית השושנות Lybia leptochelis

סרטן קצר בטן ממשפחת הסלענ"ם , Xanthidae - בסדרת מע שימ הוגל Decapoda -  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור